zoeken

Financiering

Mondiaal staan de resultaten van de maritieme sector onder druk door afnemende vraag, overcapaciteit en hoge brandstofkosten. Hierdoor worden investeringen uitgesteld, waardoor innovaties achter lopen.

Het aantrekken van vreemd bedrijfskapitaal is moeilijk, financiering met private partijen is duur. Ook op het vlak van financiering biedt Dunatec een oplossing, namelijk projectfinanciering op de internationale kapitaalmarkt.

Via ons netwerk van internationaal opererende verzekeraars en pensioenfondsen kunnen wij u toegang verschaffen tot deze kapitaal markt.
De belangrijkste kenmerken van deze financiering zijn:

  1. Het betreft geen bedrijfsfinanciering maar projectfinanciering
  2. Looptijd ca 30 jaar
  3. Rentepercentage vanaf 2,8%
  4. Geen hoofdelijke aansprakelijkheid
  5. Minimum bedrag vanaf € 10 mln.
  6. Minimaal 3,25% liquiditeit (aantoonbaar)