zoeken

Maw

MAW staat voor Mens Aarde en Winst.

Dit zijn de kernwaarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen de Dunatec organisatie staan deze waarden hoog in het vaandel. Elke dag opnieuw proberen wij hier vorm en inhoud aan te geven, door steeds opnieuw ons beleid en onze beslissingen te ijken.

Dit is mede verankert in het mission statement van Dunatec waarin wij hebben vastgelegd dat het leveren van een bijdrage aan het verlagen van de carbon footprint van onze oplossingen leidt tot  vermindering van het gebruik van grondstoffen wat niet tegenstaande leidt tot concurrentie voordeel.