zoeken

Subsidie

Op het gebied van duurzame technologie en materialen bestaan er diverse subsidieregelingen.

Wanneer u investeert in nanotechnologie, zonne-energie of andere milieuvriendelijke oplossingen kunt u gebruik maken van onder andere de Milieu-Investeringsaftrek (MIA van 13,5% tot 36%), de Willekeurige Milieu Investeringsregeling (VAMIL van 75%) en de Energie Investeringsaftrek (EIA van 41,5%).

Soms kan uw investering worden aangemerkt als een innovatief demonstratieproject, waarvoor bij tijd en wijle provinciale, landelijke of Europese subsidies beschikbaar zijn van 20% tot 70%.

Subsidie = Maatwerk.

Hoe het voor uw concrete situatie uitpakt, kan een van onze business partners met meer dan 25 jaar ervaring in de subsidiewereld u vrijblijvend voorrekenen.