zoeken

Brandstofbesparingprogramma

Het brandstof besparingprogramma bestaat uit twee onderdelen;

1. Waterstofhydroxide injectiesysteem:

Het waterstof injectiesysteem, afgekort WIS, bestaat uit een mobiele  installatie die aan boord wordt geplaatst. Met dit systeem wordt uit water gas gewonnen door elektrolyse. Dit gas neemt deel aan het aan het verbranding  proces. Het waterstofgas zorgt voor een volledige verbranding van de ingespoten brandstof in een kortere tijd. Deze toepassing ontrekt meer arbeid uit de brandstof en geeft een lagere emissie. Het waterstof gas laat motoren soepeler draaien en daarbij komt substantieel schonere verbranding. Daardoor wordt de uitstoot van C02, NOx en SOx gereduceerd.

2. Brandstofverbetering en conditionering brandstofsysteem Diesel/MGO/HFO: 

Archoil AR6200-EU

Archoil AR 6200-EU  is een additief voor brandstofbesparing. Dit product is geformuleerd om de oppervlaktespanning van de brandstofdruppels te verhogen, waardoor meer opgeslagen energie in de brandstof wordt verbrand. Tevens zorgt de betere verbranding  voor een schonere motor en een effectiever werkend brandstofsysteem en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Archoil AR6200-EU verbetert de chemische eigenschappen van brandstof. Dit additief kan gebruik worden in alle soorten brandstof, zoals benzine, diesel, 2- takt en MGO, HFO. Het product kan direct in de brandstoftank of bij het bunkeren worden toegevoegd in een mengverhouding van 1:10.000 voor diesel en 1:7.000 voor MGO/HFO.  Het product gaat de repolymerisatie van de brandstof actief tegen. Het langdurig waarborgen van de kwaliteit van de brandstof is essentieel voor noodaggregaten en bulkopslag die op dieselolie draaien. Naast het optimaliseren van de verbranding en het verbeteren van de stabiliteit, bevat de AR6200-EU ook een smerende component die noodzakelijk is bij de huidige laagzwavelige brandstoffen, een corrosiebeschermer tegen pitting, een demulgator voor waterafvoer en detergenten om koolafzettingen te verwijderen.

De belangrijkste  kenmerken van het brandstof besparingselement in het programma zijn:

  1. Geschikt voor HFO, MGO, diesel en benzine motoren
  2. Verhoging van de oppervlakte spanning van de brandstofdruppels
  3. Verlaging de ontbrandingstemperatuur
  4. Verhoging van de trekkracht
  5. Maximale verbranding levert 20% tot 40% brandstofbesparing op
  6. Grotere actieradius
  7. Schoonhouden van verbrandingsgedeelte van de motoren
  8. Vermindering uitstoot van CO, NOx, SOx, SO2, HC.
  9. Verlenging standtijd smeerolie
  10. Afvoer water uit de bunkers en tanks
  11. Verwijdering vervuiling in brandstofleidingen en topgedeelte motor
  12. Voorkoming van pitcorrosie in de motoronderdelen, bunkers en tanks
  13. Afvoer sludge
  14. Vermindering slijtage aan brandstofinjectiesysteem/pompsysteem
  15. EPA geregistreerd #13720012
  16. Brandstof blijft voldoen aan EN590 en EN228 norm
  17. VOS certificatie

Voor meer informatie zie productbladen. Referenties beschikbaar.