zoeken

Motordiagnose systeem

Motor Diagnose Systeem.

De eerste stap van het vessel improvement program is het motor diagnose systeem. Dit systeem  bestaat uit vier onderdelen te weten, motoranalyse, olieanalyse en uitstoot analyse.

1. De motoranalyse

De conditie van uw motor wordt in kaart gebracht met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde software die met behulp van sensor technologie de conditie van de motor meet. Met de analyse worden zaken als slijtage, belasting, brandstofverbruik, toerental, gemeten en vastgelegd. Dieselmotoren draaien nooit gelijkmatig. Compressie, verbranding en interne wrijvingen beïnvloeden het proces van rotatie. Dit is zichtbaar in de krukassnelheid en dit signaal is  de basis van effectieve motordiagnostiek. Het snelheidssignaal wordt gebruikt om het koppel, het vermogen en de cilinder specifieke prestatiegegevens te leveren.

JAQUET AG MDS4500 is uitgerust met communicatie-interfaces, die integratie van diagnostische informatie en het verkrijgen van operationele gegevens uit de motor controlesystemen mogelijk maakt. Dit levert cilinderspecifieke informatie op zoals:

  • Verkeerde ontsteking, “misfiring”, per cilinder
  • Overmatig brandstofverbruik, gebaseerd op de consistentie van de kracht die per cilinder wordt geleverd aan de krukas
  • Cilinderspecifieke injectieproblemen (dwz injectoren)
  • Cilinderspecifieke lage of hoge compressie (dwz zuigerveren)
  • Bijdrage van het geleverde koppel / vermogen van de cilinders, per cilinder
  • Inwendige wrijving als een algemene toestand van de motor
  • Veranderingen in wrijvingscoëfficiënten als een indicatie voor aanstaande (grote) schade
  • Veranderingen in toerentallen die wijzen op cilinderspecifieke schade of verstoringen
  • Real-time monitoring ten aanzien van snelle wrijvingsveranderingen

MDS4500 kan zo bijvoorbeeld defecte injectoren detecteren en tot 7 % van het brandstofverbruik besparen. Verder informeert MDS4500 u wanneer het nodig is om onderhoud aan uw motor te plegen. U kunt bepalen of het verantwoord is nog even door te draaien of dat het noodzakelijk is de motor direct stil te zetten of een cilinder buiten werking te stellen. U weet of uw back-up motoren werken. Uiteindelijk verlengt de levensduur van uw motor aanzienlijk.

2. Olie analyse:

Direct bij aanvang wordt een oliemonster genomen dat door ons laboratorium wordt geanalyseerd SAE Viscositeit, Tan (mg KOH/g), water, Coolant indicatoren, diverse elementen. (B, K, Na, Si, V, Ca, Mg, P, Zn, Ba, Cu, Fe en Mo)

In het kader van het motorolieverbetering program is het belangrijk dat de conditie van de motorolie bij aanvang is gemeten zodat de verlenging van de standtijd kan worden vastgesteld. Hiertoe wordt elke 500 motoruren een nieuw olie monster genomen.

 3. Emissie meting:

Als derde onderdeel van de motor conditie analyse wordt de uitstoot van de motor gemeten door middel van een 4g emissie meting. In de uitlaat wordt een sensor geplaatst, die de uitstoot van CO, Co2, NOX en SOX meet en vastlegt.

 4. Rapportage:

Na afronding van de motor conditie analyse ontvangt u van ons een rapport waarin de data van de motor, de olie en de emissie zijn vastgelegd. Dit geldt als uitgangspunt voor de volgende onderdelen in het vessel improvement program.

De motor conditie analyse wordt twee maanden na implementatie van het brandstofbesparingprogramma en het motorolie verbeteringsprogramma herhaald.  Resultaten worden vergeleken met de eerste meeting, zodat verbeteringen zichtbaar worden.