zoeken

WOB-verzoek gemeenten

Naar aanleiding van het door Dunatec verstuurde WOB-verzoek aan alle nederlandse gemeenten, in het kader van verduurzaming en besparing gemeentelijk wagenpark,  zijn inmiddels diverse afspraken gemaakt om diverse besparingsmogelijkheden te inventariseren.